Πίτα γύρο χοιρίνο

2.20€

Το τυλιχτό μας με γύρο χοιρινό περιέχει ντομάτα,πατάτα,κρεμμύδι και τζατζίκι 

Επίσης οι πίτες μας είναι όλες αλάδωτες

ρυρηεγεγ